روی سطح پوست هر یك از ما ممكن است انواع مختلفی از ضایعات پوستی (skin lesions) وجود داشته باشد.از جمله خال ، زگیل ، كیست و ... بسیاری از این ضایعات بی خطر هستند و نیاز به اقدام خاصی ندارند ولی در بعضی از مواردخاص، در صورت نیاز، متخصصین پوست اقدام به برداشتن انها میكنند .

داده ای یافت نشد.