زگیل تناسلی یك بیماری شایع است كه توسط ویروسی به نام (Human papillomavirus) HPV ایجاد میشود. این ویروس از طریق تماس جنسی از فرد مبتلا به دیگران منتقل میشود.

كهير به صورت ضايعات قرمز يا صورتي رنگ، اندكي برجسته و متورم و خارش دار روي پوست ظاهر ميشود. ميتواند روي هر ناحيه اي از پوست بروز كند. اندازه ي آن ممكن است خيلي ريز يا خيلي بزرگ باشد، ممكن است ضايعات جدا جدا يا متصل به هم باشند. بطور معمول هر يك از ضايعات در مدت كمتر از ٢٤ ساعت از بين ميرود و ممكن است ضايعات ديگري ظاهر شوند. در صورتي كه كل ضايعات كهير در مدت كمتر از ٦ هفته بهبود يابند، كهير از نوع حاد است و اگر بيشتر از آن طول بكشد، كهير مزمن ناميده ميشود.

داده ای یافت نشد.